h1

Mərkəzi Bank-da İnternatura

April 17, 2012


Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı İnternaturaya Müraciət Anketi (05.04.2012)

qaynaq : http://cbar.az/pages/about-us/internship/

Şərh yazmaq Təsir etməkdir :)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: